KOLOFON

Vsebina spletne strani se osvežuje dinamično.

Datum objave spletnega mesta: SEPTEMBER 2022
Naročnik: ELE-METAL d. o. o.

Izvajalec: MARKETINGO, Alexander Brane Pavlinek s. p.
Fotografije: ELE-METAL d. o. o.

PRAVNO OBVESTILO

Spletna stran www.ele-metal.com vsebuje informacije za splošne informativne in reklamne namene. Vsebina teh spletnih strani je last podjetja ELE-METAL d. o. o. ter tako avtorskopravno zaščitena. Prepovedano je kakršnokoli reproduciranje, prikazovanje, razmnoževanje ipd. vsebine teh spletnih strani. Niti ELE-METAL d. o. o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem oz. delovanjem teh spletnih strani ter informacijami, objavljenimi na njih. ELE-METAL d. o. o. si pridržuje pravico do spremembe teh spletnih strani.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Za vsebino in delovanje teh spletnih strani podjetje ELE-METAL d. o. o. ne odgovarja.